Bedrijfsleiding en -overname (starterscursus)

Installatieattest in land- en tuinbouw (B-cursus)

Wat omvat deze opleiding?

Deze opleiding (de vroegere B-cursus) is erkend door de Vlaamse Overheid afdeling duurzame landbouwontwikkeling. Het installatieattest op het einde van deze cursus geeft toegang tot financiële ondersteuning van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) bij start of overname van een bedrijf of bij investeringen. Het attest toont aan het VLIF en aan de bank dat u beroepsbekwaam bent. Bovendien zit het attest van bedrijfsbeheer bij het einddiploma vervat.

Deze landbouwopleiding is opgesplitst in 4 onderdelen:

1) Algemene Starterscursus Landbouw (Type A): leert u de skills als ondernemer aan en omvat alle wetgeving die nodig is om een eigen bedrijf op te starten. Dit onderdeel duurt 100u.

2) Specialisatiecursus landbouw (Type B): praktijkgerichte opleiding afgestemd op een specifieke sector. Deze module duurt ongeveer 60u.

3) Stage: indien u reeds ervaring in de sector kan aantonen, kan u hiervoor een vrijstelling verwerven. Neem hiervoor altijd contact op met het NAC vzw om te vernemen of u voldoen aan de voorwaarden. Indien u wel stage moet doen, mag u vrij kiezen op welk bedrijf u dit doet, tevens kunnen een aantal bedrijven in uw streek voorgesteld worden. Tijdens de stage wordt u begeleid door het NAC vzw.

4) Installatieattestproeven: ingericht door de Vlaamse Overheid. Het NAC vzw behandelt alle nodige administratie om u in te schrijven. De proeven worden 2 maal per jaar georganiseerd in iedere Vlaamse provincie. Deelnemen aan dit examen kan enkel via een erkend vormingscentrum zoals het NAC vzw en is volledig gratis.

Uniek is dat deze landbouwcursus speciaal is afgestemd op maat van de (toekomstig) bedrijfsleider. Dit komt omdat deze opleiding een bijzondere starterscursus type B bevat waarin de cursisten zich kunnen specialiseren in de sectoren van hun (toekomstig) bedrijf. De cursisten worden individueel begeleid naar het eindexamen wat de slaagkansen ongetwijfeld ten goede komt. 

Kostprijs

 • Type A cursus: € 180
 • Type B cursus: € 120

Cursusverloop

's avonds (18.30 - 22.30 u)

Info

 • Geert Clarebout:
  • 051/26.08.37
 • Hanne Goemaere
  • 0495/29 80 14
  • hanne@nacvzw.be 

Voor wie? 

 • Jonge land- en tuinbouwers die zich voorbereiden op de bedrijfsovername of eerste installatie of die tussenkomst wensen van het VLIF
 • Land- en tuinbouwers die hun kennis in hun sector willen bijschaven en verbreden
 • Iedereen die interesse toont in land- en tuinbouw en ouder is dan 18 jaar

Educatief verlof - Vlaams Opleidingsverlof

De starterscursussen en stages zijn erkend voor educatief verlof. Bij het volgen van een cursus hebben werknemers uit de privésector recht op bezoldigde afwezigheid. Om dit educatief verlof aan te vragen, neem contact op met NAC vzw.

Nationaal Agrarisch Centrum vzw

Industrieweg 53 | 8800 Beveren (Roeselare) | T 051 26 08 30 | info@nacvzw.be

Met steun van ELFPO,   en  - www.vlaanderen.be/pdpo

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

       

Disclaimer

Contact

>