EHBO

Eerste Hulp Bij Ongevallen

Wat omvat deze opleiding?

Een gevaar schuilt vaak in een klein hoekje en op een land– of tuinbouwbedrijf is een ongeval maar al te snel gebeurd.

In deze cursus komen de basisprincipes van EHBO aan bod. Aangezien GlobalGap opgenomen is in het lastenboek zijn bedrijven met personeel verplicht om elke vijf jaar bijscholing EHBO te volgen. Alle deelnemers ontvangen een attest voor GlobalGAP om deze bijscholing aan te tonen. Deze opleiding is ook geldig als nascholing voor de fytolicentie. Vergeet dus zeker uw identiteitskaart niet.

Onderwerpen

  • Omgaan met noodsituaties
  • Reanimatietechnieken
  • Herkennen en correct behandelen van vergiftigingssymptomen
  • Antigifcentrum
  • Correct gebruik beschermkledij
  • ...

Kostprijs

  • 10 euro

Cursusverloop

  • 1 avond (19u30-22u30)
  • 1 namiddag (13u30-16u30)

Info

Data en locaties: www.nacvzw.be/nl/evenementen

Nationaal Agrarisch Centrum vzw

Industrieweg 53 | 8800 Beveren (Roeselare) | T 051 26 08 30 | info@nacvzw.be

Met steun van ELFPO,   en  - www.vlaanderen.be/pdpo

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

       

Disclaimer

Contact

>