Akkerbouw

Wat omvat deze opleiding?

 • Rendabiliteitsanalyse: technische en financiële resultaten
 • Mogelijkheden drijfmest in graanteelt
 • Marktanalyses diverse teelten
 • Risicomanagement, mogelijkheden van termijnmarkt
 • Mogelijkheden GPS gebruik
 • Graszaad: verantwoorde teelt of niet?
 • Gewasbeschermingsmiddelen in landbouwgewassen, de fytolicentie (of spuitlicentie NL)
 • IPM: geïntegreerde gewasbescherming verplicht vanaf 2014
 • Mechanisatie- gewasbeschermingstechnieken: camera-, sensor-, GPS-gestuurde schoffel-,onkruidbrand-, spuittechnieken
 • Bemesten naar gewasbehoefte en MAP 6
 • Bewaartechnieken aardappelen
 • Invloeden op ontwikkeling, productie en kwaliteit
 • Premiemogelijkheden: betalingsrechten, VLIF-steun, beheersovereenkomsten, agromilieumaatregelen, ecoregelingen
 • Bodemkunde: structuurschade, bodemsamenstelling, bodemalyses
 • Slib en compost in de landbouw: een zegen of een vloek?
 • Groepsaankopen, mogelijkheden coöperatieven
 • Aaltjesbestrijding: ontsmetting bodem, aaltjesreducerende groenbedekkers
 • Verbeteren van de bodemkwalitieit en - structuur: Niet-kerende bodembewerking, aangepaste bandenspanning...

Kostprijs

 • € 120

Cursusverloop

 • 60 uren
 • 's avonds (18.30-22.30 u)

Info

 • Geert Clarebout
  • 051/26 08 37
  • info@nacvzw.be 
 • Hanne Goemaere

De starterscursussen zijn erkend voor educatief verlof: werknemers uit de privésector hebben hierbij recht op bezoldigde afwezigheid.

Lesdata

Plaats van deze opleiding Startdatum
Ninove 19-01-2024
Roeselare 08-01-2024
Ieper 12-01-2024
Ruddervoorde 09-01-2024
Diksmuide 23-01-2024
Eeklo 18-01-2024
Oudenaarde 17-01-2024
Zelzate 02-01-2024
Zemst 11-01-2024
Loenhout 15-01-2024
ONLINE 04-01-2024

Nationaal Agrarisch Centrum vzw

Industrieweg 53 | 8800 Beveren (Roeselare) | T 051 26 08 30 | info@nacvzw.be

Met steun van ELFPO,   en  - www.vlaanderen.be/pdpo

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

       

Disclaimer

Contact

>