Pluimveehouderij

Wat omvat deze opleiding?

Deze cursus omvat volgende onderwerpen :

 • Management en ondernemen
 • Huisvestingssystemen
 • Bezettingsgraad vleeskippen
 • Belplume label
 • Vergunningen pluimvee
 • Mestwetgeving - mestverwerking
 • Bioveiligheid
 • Ziekteleer - vaccinatieschema
 • Dierenwelzijn en stallenbouw
 • Ammonieakemissiearme stalsystenen en PAS-maatregelen
 • Klimaatregeling stallen: ventileren in functie van diergezondheid, emissiebeperking en energieverbruik
 • Rendabiliteit in de pluimveehouderij
 • Reductie energie- en voederkosten
 • Technische en financiële resultaten
 • Ongediertebestrijding
 • Marktprijs /ABC prijs
 • Ontsmettingsmiddelen, salmonella
 • Voeding en supplementen, gebruik van eigen graan
 • Technologie en automatisering
 • VLIF-steun voor ammoniakemissiearme pluimveestallen

Kostprijs

 • € 120

Cursusverloop

 • 60 uren
 • 's avonds (18.30 – 21.30 u)

Info

 

Hanne Goemaere

Goedgekeurd als opleiding in het kader van artikel 4 van het KB van 13 juni 2010 (minimumvoorschriften voor de bescherming van vleeskuikens)

Lesdata

Plaats van deze opleiding Startdatum
Online 22-01-2025
Roeselare 10-01-2025
Melle 09-01-2025
Diest 05-01-2025
Tielt 25-01-2025
Ieper 12-01-2025
>