Schapen- en geitenhouderij

Wat omvat deze opleiding?

 • Rentabiliteit en afzetmogelijkheden
 • Graslanduitbating, ruwvoederwinning, voederrantsoenen
  • Welke planten zijn schadelijk in een weide?
  • Geïntegreerde en ecologische productie maïs, graan, voederbiet
 • Opfok van moederloze lammeren
 • Inleiding mestwetgeving & rechten en plichten tav de mestbank
  • De N en P balans, aangifte VLM en VMM
  • Mogelijkheden en beperkingen binnen de huidige MAP-reglementering en de afbakening van de VEN-gebieden
  • Toegelaten meststoffen, grondverbeteringmiddelen en grondontleding
 • Belangrijkste ziekten, preventie en vaccinatie
  • Algemene gezondheidszorg
  • Infectieziekten en huidaandoening
  • Wettelijk georganiseerde ziektebestrijding
  • Worm- en ademhalingaandoening
  • Parasieten
 • Welke sanitaire verplichtingen in de kleinveehouderij?
 • Reglementering vervoer bij schapen en geiten
 • Stallenbouw, mestopslag en klimaatregeling
 • Mogelijkheden van biologische productie
  • Omschakeling naar biologische landbouw : principes, overgangsperiode, premies, wetgeving, lastenboek, erkenning
  • Biologische veehouderij : zomer- en wintervoeding, welke zijn de knelpunten, beperkingen en mogelijkheden?
  • Biologische hulpmiddelen inzake ruwvoeder (vb klaver) principes en mogelijkheden
 • Productie en verbruik van geitenmelk & lamsvlees
 • Diverse premiestelsels, genetische diversiteit, welke steun voor kleinvee?
 • Weegprogramma, lineaire keuring, promotie, prijsnotering en afzet
 • Verloskunde en lammeropfok, vruchtbaarheid en selectie, voortplantingscyclus
 • Kostenbesparende elementen op praktijkbedrijven
 • Fokkerij en selectie : KI, stamboek, controle, rassen & kruisingen
 • Reglementering en verkoop van eigen producten

Kostprijs

 • € 120

Cursusverloop

 • 60 uren 
 • overdag (9-12 u, 13-17 u)
 • 's avonds (18.30-22.30u)
 • mogelijkheid op zaterdag

Info

De starterscursussen zijn erkend voor educatief verlof: werknemers uit de privésector hebben hierbij recht op bezoldigde afwezigheid.

Lesdata

Plaats van deze opleiding Startdatum
Zemst 19-01-2023
Roeselare 17-01-2023
Zwijnaarde 16-01-2023
Ninove 13-01-2023
Diksmuide 19-01-2023
Oudenaarde 06-01-2023
Aalter 11-01-2023

Nationaal Agrarisch Centrum vzw

Industrieweg 53 | 8800 Beveren (Roeselare) | T 051 26 08 30 | info@nacvzw.be

Met steun van ELFPO,   en  - www.vlaanderen.be/pdpo

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

       

Disclaimer

Contact

>