Wie moet wat volgen voor het VLIF?

Al wie geen diploma kan voorleggen van een volledige cyclus land- of tuinbouwgericht onderwijs van minstens het niveau hoger secundair onderwijs (dus ook na het lager secundair onderwijs land- of tuinbouwonderwijs of 4 jaar secundair onderwijs) moet een installatieattest kunnen voorleggen indien hij wenst een beroep te doen op de tussenkomsten van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) voor de eerste vestiging op een land- of tuinbouwbedrijf en voor investeringen.

De vereisten voor het krijgen van het installatieattest zijn verschillend naargelang van de genoten opleiding:

Voorwaarde

Vereiste bijscholing (*)

1)

getuigschrift of diploma van land- of tuinbouwgericht onderwijs

 

 

- lager secundair onderwijs

Starterscursus type A + B

 

- 2de graad secundair onderwijs

Starterscursus type A + B

 

- 5de jaar secundair onderwijs

Starterscursus type A

 

 

 

2)

getuigschrift of diploma van niet land- of tuinbouwgericht onderwijs of geen getuigschrift of diploma

Starterscursus type A + B + stage

 

 

 

3)

minstens vijf jaar werkzaam op een landbouwbedrijf met het statuut van zelfstandig bedrijfsleider, zaakvoerder, meewerkende echtgenoot/echtgenote of zelfstandig helper (**).

Starterscursus type A + B

De totaalduur van de gevolgde stages is minstens twintig stagedagen.

(*) Wie voor 1 juli 1996 met vrucht een B-cursus gevolgd heeft kan bij de afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling een installatieattest aanvragen mits voorlegging van een kopie van het getuigschrift. Voor de opleidingen die gestart zijn tussen 1 juli 1996 en 1 januari 2005 zijn een B1- en een B3-cursus gelijkwaardig met respectievelijk een starterscursus type A en een starterscursus type B.

(**) Een deelnemer bewijst zijn statuut van zelfstandig bedrijfsleider, zaakvoerder, meewerkende echtgenoot of zelfstandig helper met een verklaring van de sociale kas waarbij hij is aangesloten. Een zelfstandig helper moet ook aanslagbiljetten voorleggen die aantonen dat hij voor de desbetreffende periode inkomsten uit de zelfstandige activiteit heeft aangegeven.

Evenementen

infovergadering fytolicentie: Ziekten en plagen + Label Groengek(l)eurd - DEEL 1 - 27 september - Loenhout 19u00

Lees meer

Online infovergadering fytolicentie: IPM en Puntvervuiling - 28 september 20u00

Lees meer

Online infovergadering: websites rond gebruik gewasbeschermingsmiddelen - 3 oktober 20u00

Lees meer

Infovergadering fytolicentie EHBO - Roeselare - 4 oktober om 9u00

Lees meer

Onze opleidingen met steun van de Vlaamse Overheid en Europa

Onze opleidingen met steun van de Vlaamse Overheid en Europa

Aanbod fyto-opleidingen + navorming

Aanbod fyto-opleidingen + navorming

Meer info over een vervallen licentie? Klik hier

Lees meer

Contacteer ons!

Contacteer ons! Lees meer

Nationaal Agrarisch Centrum vzw

Industrieweg 53 | 8800 Beveren (Roeselare) | T 051 26 08 30 | info@nacvzw.be

Met steun van ELFPO,   en  - www.vlaanderen.be/pdpo

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

       

Disclaimer

Contact