Stage


De korte stage heeft tot doel om praktische ervaring op te doen door observatie van het bedrijfsbeleid ter plaatse. Deze ervaring doe je op door de dagdagelijkse werkzaamheden en administratieve handelingen te volgen. Zo kan de theoretische kennis uit de cursus praktisch toegepast worden op het stagebedrijf.

Uiteraard is het mogelijk dat u vrijgesteld bent voor deze stage. Dit kan bijvoorbeeld als kan aangetoond worden dat u praktische ervaring heeft op een land- of tuinbouwbedrijf of reeds een landbouwgerichte opleiding heeft genoten. Om vrijstellingen te bespreken, neemt u best contact op met het NAC vzw.

De stage wordt opgedeeld in 2 perioden. U kan kiezen om deze 2 perioden op hetzelfde stagebedrijf door te maken of op 2 verschillende. De sector en het stagebedrijf mag u zelf kiezen. Dit mag echter niet op het eigen bedrijf of het bedrijf van familieleden. Het stagebedrijf kan door u gekozen worden ofwel kunnen wij u een aantal bedrijven voorstellen. Het stagebedrijf moet wel voldoen aan een aantal voorwaarden. De voornaamste is dat er een boekhouding moet aanwezig zijn. Dit mag zowel een bedrijfseconomische boekhouding (ook wel VLIF-boekhouding) of een dubbele boekhouding zijn. Tijdens de stageperiode wordt u begeleid door een stagebegeleider met kennis van zaken. Voor het praktisch gedeelte mag u rekenen op professionele kennis en begeleiding van de bedrijfsleider.

U mag zelf kiezen wanneer de stage plaatsvindt. Eén stageperiode duurt minstens 10 dagen en 80 uur. U mag maximaal 12 en minimaal 4 uur stage per dag doen. Elke stageperiode moet binnen de drie maanden afgelopen zijn. Bekijk zeker het stagereglement.

De stage-overeenkomst moet minstens een week voor aanvang van de stage bij het NACvzw ontvangen zijn.

Evenementen

ONLINE INFOSESSIE 27/3 20U Het nieuwe GLB - Duurzaamheidspremie Zoogkoeien - LV-Agrilens APP

Lees meer

Webinar Brede weersverzekering 27 MAART - 13 U

Lees meer

INFOSESSIE ROESELARE 28/3 20U Het nieuwe GLB - Duurzaamheidspremie Zoogkoeien - LV-Agrilens APP

Lees meer

INFOSESSIE MELLE 29/3 20U Het nieuwe GLB - Duurzaamheidspremie Zoogkoeien - LV-Agrilens APP

Lees meer

Infosessie GLB - LV-Agrilens

Infosessie GLB - LV-Agrilens Lees meer

Aanbod fyto-opleidingen + navorming

Aanbod fyto-opleidingen + navorming

Meer info over een vervallen licentie? Klik hier

Lees meer

Contacteer ons!

Contacteer ons! Lees meer

Nationaal Agrarisch Centrum vzw

Industrieweg 53 | 8800 Beveren (Roeselare) | T 051 26 08 30 | info@nacvzw.be

Met steun van ELFPO,   en  - www.vlaanderen.be/pdpo

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

       

Disclaimer

Contact