Starterscursus landbouw type A

Bedrijfsvoering en wetgeving in de landbouw

Wat omvat deze opleiding?

 • Algemene wetgeving
  • Mestdecreet: MAP 6
  • Milieuvergunningsbeleid en VLAREM 
  • Europees landbouwbeleid
  • Pachtwetgeving, grondbeleid en onteigeningen
  • Erfdienstbaarheden
  • Huwelijksvermogensrecht en erfrecht
   • Huwelijksstelsels
   • Successieplanning: schenking, handgift, ...
  • Biologische landbouw
  • Code goede landbouwpraktijk
 • Bedrijfsovername
  • Overname: prijs, tijdstip, overnamecontract en administratie
  • Vlif-steun
  • Financieringsmogelijkheden + oefeningen
  • Vennootschappen
 • Sociale en familiale aspecten
  • Sociaal statuut zelfstandigen + sociale zekerheid
  • Tijdelijke tewerkstelling werknemers
  • Relatie gezin-bedrijf
 • Structuren in land- en tuinbouw
  • Diensten en instellingen ten behoeve van de landbouw
  • Landbouw of provinciaal, regionaal, federaal, europees en mondiaal vlak
  • Samenwerkingsverbanden in land- en tuinbouw
 • Fiscaliteit
  • Belastingsaangifte
  • Inkomstenbelasting: het algemeen en forfaitair stelsel
  • Btw-regeling
 • Boekhouding
  • Bedrijfseconomische boekhouding
  • Rendabiliteit in land en tuinbouw
 • Financieel
  • Opmaken financieel plan
 • Schadeberekening en verzekeringen
 • Informaticatoepassingen in land- en tuinbouw
 • Ondernemen en strategie
  • Bedrijfsmogelijkheden: sterktes en zwaktes
  • Schaalvergroting of ketenverkorting?
  • Marktkennis
  • Handelsrelaties
  • Contractvorming in land- en tuinbouw
  • Risicobeheer
  • Onderhandelingstechnieken
  • Mogelijkheden verbreding, korte keten initiatieven
  • Innovatie en ontwikkeling

Waarom volgen?

Tijdens de cursus krijg je een antwoord op volgende vragen:

 • Hoe ziet de toekomst van mijn bedrijf er uit?
 • Welke premies kan ik ontvangen?
 • Wat heb ik nodig bij een bedrijfsovername?
 • Welke vergunningen heb ik nodig?
 • Is mijn project rendabel?
 • Welke onderneming kies ik het best? Eenmanszaak, vennootschap, ...
 • Hoe kan ik VLIF-steun ontvangen?
 • Wat zijn veelvoorkomende pachtproblemen en hoe worden die het best opgelost?
 • Huw ik met scheiding van goederen of niet?
 • Hoe gebeurt het indienen van de verzamelaanvraag en de mestbankaangifte?

Installatieattest is ook geldig als diploma basiskennis bedrijfsbeheer!

Kostprijs

 • € 180

Cursusverloop

 • 100 uren 
 • 's avonds (18.30 -22.30 u

Info

 • Geert Clarebout:
 • 051/26 08 37 - info@nacvzw.be 
 • Hanne Goemaere
 • 0495/29 80 14 

De starterscursussen zijn erkend voor Vlaams Opleidingsverlof: werknemers uit de privésector hebben hierbij recht op bezoldigde afwezigheid

Lesdata

Plaats van deze opleiding Startdatum
Ninove 13-09-2023
Roeselare 14-09-2023
Ruddervoorde 27-09-2023
Diksmuide 27-09-2023
Oedelem 27-09-2023
Melle 10-10-2023
Boezinge 26-09-2023
Oudenaarde 28-09-2023
Zelzate 13-09-2023
ONLINE 26-09-2023
Loenhout 12-09-2023
Diest 13-09-2023
Zemst 11-09-2023

Nationaal Agrarisch Centrum vzw

Industrieweg 53 | 8800 Beveren (Roeselare) | T 051 26 08 30 | info@nacvzw.be

Met steun van ELFPO,   en  - www.vlaanderen.be/pdpo

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

       

Disclaimer

Contact

>