Fytolicentie P3

Distributie / voorlichting

Wat omvat deze opleiding?

NOG GEEN FYTOLICENTIE?

DAN KAN JE VIA DEZE OPLEIDING DE

FYTOLICENTIE BEHALEN!

 

De fytolicentie is een certificaat van de federale overheid. Met een fytolicentie P3 mag u in alle sctoren gewasbeschermingsmiddelen gebruiken, verkopen en voorlichting geven. Een fytolicentie wordt enkel toegekend aan natuurlijke personen.

Programma:

 • Plantenfysiologie en –anatomie
 • Systematiek en morfologie onkruiden
 • Herkennen van ziekten en plagen op het veld + levenscycli
 • Insecticiden
 • Herbiciden
 • Fungiciden
 • Toxicologie
 • Veilig omgaan met gewasbeschermingsmiddelen
 • Wetgeving met betrekking tot fytoproducten
 • Afstellen en keuring spuittoestel
 • regelgeving rond spuitlokaal
 • Maatregelen ter beperking van vervuiling oppervlaktewater
 • Werking van het spuittoestel
 • Begeleiding tot examen

Keuze tussen verschillende sectoren

 • akkerbouw
 • groenten
 • sierteelt
 • fruitteelt/ wijnbouw
 • ruwvoederteelten
 • terreinbeheer

Kostprijs

Nog te bepalen in het nieuwe vormingssysteem €

Cursusverloop

 • 120u
 • overdag (9u tot 13u en 13u30 tot 17u30)
 • 's avonds (18u30-22u30): 2 lessen per week
 • Er is een mogelijkheid om de lessen online te geven.

Info

 • Bart Declercq
 • Kaat De Winter
 • 051 / 26 08 30 
 • info@nacvzw.be 

Lesdata

Plaats van deze opleiding Startdatum
Online 26-09-2024
>