Fytolicentie P1

Assistent professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

Wat omvat deze opleiding?

NOG GEEN FYTOLICENTIE?

DAN KAN JE VIA DEZE OPLEIDING DE

FYTOLICENTIE BEHALEN!

 

De fytolicentie is een certificaat van de federale overheid. Als assistent professioneel gebruik werkt u onder toezicht van een P2- of P3-licentiehouder. In deze opleiding leert u alle knepen van het vak om op een verantwoorde manie met de middelen om te gaan. Een fytolicentie wordt enkel toegekend aan natuurlijke personen.

Programma:

 • Veilig omgaan met gewasbeschermingsmiddelen
 • Wetgeving met betrekking tot gebruik en opslag van fytoproducten
 • Afstellen en keuring spuittoestel
 • Maatregelen ter beperking van vervuiling oppervlaktewater
 • Toegepaste sectorspecifieke gewasbescherming 
 • Begeleiding tot examen
 • ....

Keuze tussen verschillende sectoren

 • akkerbouw
 • groenten
 • sierteelt
 • fruitteelt/ wijnbouw
 • ruwvoederteelten
 • terreinbeheer

Kostprijs

 • € 125

Cursusverloop

 • 16u
 • overdag (9-12u en 12u30-17u30)
 • 's avonds (18u30-22u30)
 • mogelijkheid op zaterdagvoormiddag

Voor groepen meer dan 10 personen kan de opleiding op maat (op het bedrijf, op overeen te komen data) georganiseerd worden.

De opleiding kan ook online georganiseerd worden.

Info

 • Bart Declercq
 • Kaat De Winter
 • 051/26 08 30
 • info@nacvzw.be 

Lesdata

Plaats van deze opleiding Startdatum
Roeselare 20-09-2023
Zwijnaarde 18-10-2023
Diepenbeek 31-10-2023
Diest 08-11-2023

Nationaal Agrarisch Centrum vzw

Industrieweg 53 | 8800 Beveren (Roeselare) | T 051 26 08 30 | info@nacvzw.be

Met steun van ELFPO,   en  - www.vlaanderen.be/pdpo

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

       

Disclaimer

Contact

>