Veeportaal

Wat omvat deze opleiding?

 • geboortes, aankomsten en vertrekken melden
 • identificatiemateriaal bestellen
  • primo-oormerken
  • hermerkingsoormerken
  • plaatsingsmateriaal
 • zowel gepersonaliseerde als niet gepersonaliseerde documenten bestellen
 • statussen opvolgen van een melding of bestelling
 • diergegevens in de databank aftoetsen met de situatie in de stal aan de hand van een tellingsmelding rundvee
 • rapporten afdrukken, bv. een overzicht veebezetting, het register van het beslag
 • bedrijfsspecifieke informatie raadplegen

Het Veeportaal biedt ook mogelijkheden voor de varkenssector en biedt een meerwaarde voor aanverwante administraties zoals CRV (o.a. CRV-bijzonderheden), ALV (lijst zoogkoeienpremie) en VLM (mestregister).

Kostprijs

 • € 10

Cursusverloop

 • 1 namiddag (13-17u)
 • 1 avond (19-23u)

Info

Geert Clarebout

 •  0475 78 45 94 
 • geert@nacvzw.be

Opgepast! Opleidingen gaan pas door bij voldoende deelnemers --> schrijf dus tijdig in

Lesdata

Plaats van deze opleiding Startdatum
Roeselare 17-03-2021
Diest 21-04-2021

Nationaal Agrarisch Centrum vzw

Industrieweg 53 | 8800 Beveren (Roeselare) | T 051 26 08 30 | info@nacvzw.be

Met steun van ELFPO,   en  - www.vlaanderen.be/pdpo

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

       

Disclaimer

Contact

>