Disclaimer

U mag deze website en de informatie op deze website gebruiken als u zich volledig houdt aan de voorwaarden die in deze tekst gesteld worden. NAC kan deze voorwaarden op elk moment wijzigen. U erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van NAC.

De teksten, afbeeldingen en andere items op de website worden door het auteursrecht beschermd. Wilt u ze reproduceren of mededelen aan het publiek, dan moet u hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van NACg verkrijgen, tenzij dat volgens de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten niet nodig is. U hebt bijvoorbeeld het recht om informatie van deze website te downloaden en te reproduceren voor privé-gebruik, alsook het recht om ze gratis te verspreiden en mede te delen in familiekring.

Sommige namen, tekens of logo's op deze website zijn geregistreerde handelsmerken. Die mag u niet gebruiken. Als NAC u de mogelijkheid biedt om eigen bijdragen op de website te laten opnemen, mag u geen werken doorsturen die door intellectuele eigendomsrechten beschermd zijn, tenzij u zelf die rechten bezit of over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt voor de exploitatie op de website. In elk geval vrijwaart u NAC tegen aanspraken van derden.

U mag op uw eigen website een link aanbrengen naar de startpagina van NAC-website. De webpagina waarop de hyperlink staat, moet volledig verdwijnen en het URL-adres van NAC-website moet duidelijk zichtbaar zijn. Andere hyperlinks mag u alleen aanbrengen na uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van NAC.

De NAC-website bevat links naar websites die beheerd worden door derden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie van de gebruiker aangebracht. NAC controleert deze websites en de informatie die zich erop bevindt niet. Hij kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites. Een link houdt niet noodzakelijk in dat NAC en de uitbaters van deze websites op de een of andere manier samenwerken of dat NAC de informatie op deze websites goedgekeurd heeft.

De informatie op NAC is het resultaat van nauwgezet onderzoek en analyse. NAC streeft ernaar u zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren. Zou de informatie op de websites toch onvolledig zijn of vergissingen bevatten, dan kan NAC hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van de websites gevraagde diensten geven u in geen enkel geval recht op enige financiële compensatie.

Al de vermelde gegevens kunnen ten alle tijden door NAC worden aangepast. De prijzen en data zijn respectievelijk richtprijzen en richtdata en kunnen geenszins als definitief worden beschouwd.

Evenementen

Infovergadering fytolicentie: DEEL 2: Ziekten en plagen + Label Groengek(l)eurd - Diepenbeek 13 december 19u00

Lees meer

Infovergadering fytolicentie: Bestrijding van onkruiden en exoten: 14 december Moerbeke-Waas om 19u00

Lees meer

Infovergadering fytolicentie: Praktijkvoorbeelden reductie gewasbeschermingsmiddelen - Eeklo 14 december om 14u00

Lees meer

Infovergadering fytolicentie: Bestrijding van onkruiden en exoten: Roeselare 18 december 14u00

Lees meer

Onze opleidingen met steun van de Vlaamse Overheid en Europa

Onze opleidingen met steun van de Vlaamse Overheid en Europa

Aanbod fyto-opleidingen + navorming

Aanbod fyto-opleidingen + navorming

Meer info over een vervallen licentie? Klik hier

Lees meer

Contacteer ons!

Contacteer ons! Lees meer

Nationaal Agrarisch Centrum vzw

Industrieweg 53 | 8800 Beveren (Roeselare) | T 051 26 08 30 | info@nacvzw.be

Met steun van ELFPO,   en  - www.vlaanderen.be/pdpo

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

       

Disclaimer

Contact