Account biociden

Aanmaak en beheer van een account voor verplichte registratie van biociden

Wat omvat deze opleiding?

Verplichte registratie van biociden

Wat is een biocide?

Producten zoals insecticiden, ontsmettingsmiddelen (voor de handen, zwembad, oppervlakken), muizengif, afweermiddelen, schimmeldodende producten, algiciden, houtbeschermingsmiddelen,… zijn een type pesticiden die men biociden noemt.  Het verschil met gewasbeschermingsmiddelen is dat biociden pesticiden  zijn die ook buiten de landbouw gebruikt worden terwijl gewasbeschermingsmiddelen  uitsluitend voor land- en tuinbouwgebruik worden toegepast.

Voor de gewasbeschermingsmiddelen is er reeds een onderscheid gemaakt in professionele en niet-professionele gewasbeschermingsmiddelen. Vanaf 25/11/2015  moeten land- en tuinbouwers in het bezit zijn van een fytolicentie voor aankoop en/of toepassing van professionele gewasbeschermingsmiddelen. De overige niet-professionele gewasbeschermingsmiddelen zijn voor iedereen toegankelijk.

Gelijkaardig aan de gewasbeschermingsmiddelen zal er nu dus ook voor de biociden een opsplitsing zijn tussen de meer risicovollere producten (gesloten circuit) en producten die vrij toegankelijk zijn (vrij circuit). Elke verkoper EN gebruiker moet zich registreren. Daarnaast moet ook elke verkoop, elke aankoop en elk gebruik van deze biociden volgens de opgelegde termijnen worden geregistreerd. Aan biociden die ingedeeld zijn in het vrij circuit zijn geen voorwaarden verbonden met betrekking tot verkoop en gebruik.

Welke biociden behoren tot het gesloten circuit ?

Biociden waarvan geweten is dat deze een hoog gezondheidsrisico inhouden worden gecatalogeerd onder het gesloten circuit. Het zijn biociden die giftig, kankerverwekkend, mutageen en corrosief kunnen zijn. Het dragen van beschermkledij, correcte opslag en juist gebruik van deze producten is dan ook vaak vereist. Omwille hiervan worden deze producten dan ook enkel voorbehouden voor professioneel gebruik. Om na te gaan of een biocide dat u gebruikt tot het gesloten circuit behoort kan u de lijst van toegelaten biociden raadplegen op de site van FOD volksgezondheid http://www.health.belgium.be/nl/lijst-van-toegelaten-biociden. Merk op er is vaak geen specifieke vermelding  is op het etiket of een bepaald biocide behoort tot het gesloten of open circuit!

Hoe registreren?

Indien u als land-of tuinbouwer biociden uit het gesloten circuit aankoopt en gebruikt op uw bedrijf, dient u deze hoeveelheden per kwartaal online te registreren.  Om deze registratie te kunnen doen dient u een online account aan te maken. Dit kan u doen via de site van FOD volksgezondheid  www.health.belgium.be  en daarna door te klikken naar biociden en vervolgens te kiezen voor gesloten circuit. U ziet dan onderstaand scherm verschijnen. Het account dat u aanmaakt wordt gespecifieerd door een email-adres en een paswoord.

Uw account moet ook worden gekoppeld aan uw bedrijf, dit doet u door uw BTW nummer in te geven. Eens uw account is aangemaakt en gekoppeld aan uw bedrijf dient u op uw account per kwartaal de hoeveelheid aangekochte en verbruikte hoeveelheid biociden door te geven. Op heden zijn nog geen nog geen concrete afspraken gemaakt omtrent controle en mogelijke sanctioneringvan deze registratie. Merk echter wel op dat de registratie verplicht is en hierop in de toekomst wel controle en eventuele sanctionering kunen worden toegepast. Met deze registratie wil de overheid een beeld krijgen van de  verkoop, aankoop en gebruik van biociden met een hoog gezondheidsrisico.

Kostprijs

  • 5 euro

Cursusverloop

  • 1 namiddag (13u30-16u)
  • 1 avond (20u-22u30)

Info

Nationaal Agrarisch Centrum vzw

Industrieweg 53 | 8800 Beveren (Roeselare) | T 051 26 08 30 | info@nacvzw.be

Met steun van ELFPO,   en  - www.vlaanderen.be/pdpo

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

       

Disclaimer

Contact

>